Privacy statement Meubelshop Emmen

Inleiding

Meubelshop Emmen neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij u uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kunt u in dit Privacy Statement lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. We raden u aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met info@meubelshopemmen.nl.

Wie is Meubelshop Emmen?

Meubelshop Emmen is de besloten vennootschap (bv) Handelsonderneming Jannes BV, kantoorhoudende te (7814 TH) Emmen aan Odoornerweg 91, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 01142800.

Meubelshop Emmen is ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door Meubelshop Emmen de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Meubelshop Emmen uw gegevens?

Hieronder vindt u een overzicht van de doeleinden waarvoor Meubelshop Emmen persoonsgegevens over u verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Meubelshop Emmen voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Meubelshop Emmen worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Leveren van goederen en dientsten, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde: Beheer van bestellingen
Gegevens: NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnumer, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, Klantnummer
Grondslag:

Bewaartermijn:

Doeleinde:

Gegevens:

Grondslag:

Bewaartermijn:

Doeleinde:

Gegevens:

Grondslag:

Bewaartermijn:

Uitvoering van de overeenkomst

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Afhandelen klachten

NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnumer, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, Klantnummer

Uitvoering van de overeenkomst

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Facturatie

NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnumer, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, Klantnummer

Uitvoering van de overeenkomst

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf en levering van de goederen
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:

 

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?

Meubelshop Emmen heeft gegevens over u in bezit, omdat u die gegevens aan ons verstrekt heeft.

Wat zijn uw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

U kunt uw eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in uw account. Als uw gegevens de persoonsgegevens wilt zien die bij Meubelshop Emmen over uw gegevens zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als uw gegevens veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u heeft gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die uw gegevens niet zelf in uw account kan veranderen, kunt u een verzoek hiertoe doen bij Meubelshop Emmen. Uw gegevens kunt verzoeken dat Meubelshop Emmen uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

U heeft daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Meubelshop Emmen te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Meubelshop Emmen of een derde plaatsvindt, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

U heeft het recht uw persoonsgegevens van Meubelshop Emmen te verkrijgen. Meubelshop Emmen zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kunt u uw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming is, heeft u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Meubelshop Emmen uw gegevens daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Meubelshop Emmen

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@meubelshopemmen.nl. Meubelshop Emmen zal uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Meubelshop Emmen een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Meubelshop Emmen uw verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

Het kan zijn dat Meubelshop Emmen verplicht is uw gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kunt u terecht met klachten en vragen?

Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Meubelshop Emmen uw gegevens gebruikt, dan kunt u een e-mail sturen naar info@meubelshopemmen.nl. Ook als u een klacht heeft over de manier waarop Meubelshop Emmen uw gegevens verwerkt, kunt u een e-mail sturen naar info@meubelshopemmen.nl. Daarnaast kunt u ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.